Pris for tannbehandling av dine tenner er vanskelig å anslå uten å ha foretatt en undersøkelse av tennene. Du kan lese mer om dette under “Første besøk” ved å . Mange faktorer spiller inn når vi lager en behandlingsplan. Hver eneste behandling er unik og derfor kan ikke prislisten benyttes til å gjøre direkte sammenligninger mellom ulike pasienter og behandlinger.

Generelle tjenesterPriser Fra
Konsultasjon/undersøkelse av recall pasient370,-
Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodental behandling og oralmed undersøkelser330,-
Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser430,-
Lokal og regional anestesi150,-
Hygienetillegg150,-
Akuttkonsultasjon300,-
Konserverende og endodontisk behandlingPriser Fra
Preparering og fylling med tannfarget fyllingsmateriale,1 flate600,-
Preparering og fylling med tannfarget fyllingsmateriale, 2 flater:900,-
Preparering og fylling med tannfarget fyllingsmateriale, 3 flater1200,-
Midlertidig fylling500,-
Oppbygging av tannkrone i plastist materiale, fylling 4 flater eller mer1400,-
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner2500,-
Rotfylling av premolarer3500,-
Rotfylling av molarer4000,-
Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontittPriser Fra
Behandling av marginal periodontitt500,-
Fiksering av tenner1000,-
Tillegg for kirurgiske inngrep ved behandling av marginal periodontitt600,-
Protetisk behandlingPriser Fra
Helkrone med eller uten fasade, ¾ krone, bropilar inkludert norsk tanntekniknerhonorar5000,-
Gullkrone:5000,-*
Støpt konus eller rotkappe inkl stift inkl tannteknikk2000,-
Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid3000,-
Hel over- eller underkjeveprotese10000,-
Helsett18000,-
Partiell protese8000,-
Rebasering1900,-
Kirurgisk behandlingPriser Fra
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot900,-
Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse500,-
Biopsi/vevsprøve800,-
Incisjon av abscess800,-
Øvrige behandlingerPriser Fra
Modell, pr kjeve380,-
Pasientfoto35,-
Bittskinne/Tannbeskytter2500,-
Bleking av tenner, pr kjeve1500,-
RøntgenPriser Fra
Tannrøntgen, pr bilde100,-